اطلاعیه
جشنواره قرآنی هدهد
دوستان علاقه مند به شرکت در جشنواره، برای ثبت نام می توانند مشخصات خود (اعم از نام و نام خانوادگی، رشته مسابقه، شماره تماس، کد ملی، شماره دانشجویی یا پرسنلی و رشته تحصیلی) را به ادمین های ذیل ارسال نمایند.
برای ثبت نام و پاسخگویی به سوالات خود به آیئی های زیر مراجعه نمایید.
     sin_aief_4413   /   @mfehma
و یا از طریق سایت www.quran.behdasht.gov.ir ثبت نام نمایند.
دوستان در تمامی بخش ها می توانند شرکت کنند( محدودیتی در تعداد رشته های مسابقه وجود ندارد) منتها از هر بخش تنها یک رشته.
ضمنا زمان و مکان برگزاری مسابقات در مرحله دانشگاهی متعاقبا اعلام می شود.