کنفرانس ها و سمینارها
کنفرانس داروهای ترالی اورژانس
قابل توجه کلیه همکاران عزیز
کنفرانس داروهای ترالی اورژانس روز دوشنبه مورخ 98/4/17 ساعت 8:30 در سالن آمفی تئاتر مرکز توسط آقای احمدی، پرستار بخش سوختگی مرکز برگزار می شود. لذا از تمامی شما عزیزان دعوت می شود در کلاس فوق شرکت نمایید.