کنفرانس ها و سمینارها
کلاس آموزشی راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس
قابل توجه کلیه همکاران محترم
به استحضار می رساند کلاس آموزشی راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در روز پنجشنبه 98/12/1 ساعت 8/30 در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار می کردد. قابل ذکر است شرکت تمامی کارکنان تریاژ، اورژانس و تحت نظر الزامی است.