کنفرانس ها و سمینارها
کلاس آموزشی راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس مخصوص پرسنل خدمات
زمان: 12 اسفند ماه ساعت 12 الی 14
مدرس: آقای مدرس علیرضا بابایی