آموزش
راه های پیشگیری از سقوط بیمار

قابل توجه  همراهان بیمار در بیمارستان

عوامل مختلفی که میتواند سبب سقوط بیمار در بیمارستان گردد و راه پیشگیری از آن :

بعضی از عوامل سقوط بیمار

راه پیشگیری

سن بالا

استفاده از وسایل کمک حرکتی

حمایت توسط همراه حین راه رفتن

بالابودن نرده ی کناره ی تخت حین استراحت بیمار

وجود نور کافی در اتاق و مسیر رفت و آمد بیمار

بیمار جهت خروج از تخت از زیر پایی استفاده کند

مشکل در بینایی

با کمک همراه ازتخت خارج شود و راه برود

در دسترس بودن زنگ احضار پرستار

وجود نور کافی در اتاق و مسیر رفت و آمد بیمار

استفاده از عینک طبی مخصوص بیمار

نابینایی

دردسترس بودن زنگ احضار پرستار

حضور مداوم همراه در کنار بیمار

بالا بودن نرده ی کنار تخت هنگام حضور درتخت

استفاده از دمپایی مناسب سایز پای بیمار

عدم وجود مانع در مسیر رفت و آمد بیمار

کاهش فشارخون

علامت کاهش فشارخون ضعف و سرگیجه است بنابراین بیمارباید قبل از خروج از تخت روی تخت بنشیند سپس پاها را از کنار تخت آویزان کند بعد از چند دقیقه در صورت نداشتن سرگیجه از تخت خارج شود.

درصورتیکه بیمار حین خروج از تخت سرگیجه نداشت ولی حین راه رفتن اظهار سرگیجه کرد سریعا" اورا روی صندلی یا حتی روی زمین بنشانید وپرستار را مطلع کنید.

در صورتیکه حین راه رفتن بدون اظهار سرگیجه دچار عدم تعادل شد و در حال سقوط بود سریعا" از قسمت کمربیمارتان را بغل کرده و به آرامی اورا  روی زمین قرار دهیدوپرستار را مطلع کنید.

به هیچ وجه سعی نکنید بیماری که دراصطلاح عام غش کرده و حین راه رفتن دچار کاهش سطح هوشیاری و سقوط شده را بنشانید.

وجود موانع در مسیر حرکت بیمار

خلوت کردن مسیر حرکت بیمار از موانع

نامناسب بودن دمپایی یا کفش بیمار

استفاده از دمپایی یا کفش سایز پای بیمار

زیر دمپایی یا کفش صاف و لغزنده نباشد

بیمار حین خروج از تخت دمپایی یا کفش خود را بطور کامل بپوشد

دمپایی یا کفش خیس نباشد و زیر آن آغشته به مواد لغزنده نباشد

کاهش هوشیاری

عدم خروج از تخت

توهم

صحبت با بیمار در مورد محل بستری و دلیل بستری

وجود نور کافی در اتاق بیمار

کنار زدن پرده ی اتاق جهت رویت روز و شب توسط بیمار

اعلام زمان شبانه روز حین صحبت با بیمار

حضور همراه مداوم کنار بیمار

معلولیت/داشتن عضو مصنوعی

استفاده از وسایل کمک حرکتی مثل واکر عصا- نرده ی کنار دیوار برای راه رفتن

در صورت توانایی ، استفاده از پای مصنوعی جهت راه رفتن

پای مصنوعی قبل خروج از تخت از نظر فیکس بودن به عضو طبیعی بیمار چک شود

با حمایت همراه راه برود

استفاده از ویلچر برای نقص اندامهای تحتانی و یا معلولیت سیستمیک کل بدن

تکرر ادرار

عدم استفاده از غذاهای مدر و مایعات زیاد در ساعات پایانی روز مثل چای هندوانه - دوغ

بی قراری

صحبت با بیمار جهت تفهیم موقعیت مکانی و دلیل بستری

عدم خروج از تخت درزمان بی قراری

بالا بودن هردو نرده ی کنار تخت

اطلاع به پرستار در صورت بروز بی قراری ناگهانی

حضور مداوم همراه کنار بیمار

توجه داشته باشید:

حضور همراه در بخشهای آی سی یو و سی سی یو ممنوع است.
کارشناس ایمنی بیمارستان شهید رجائی

شهریور 98