آموزش
راهنمای شستن دست

پیشگیری از انتقال بیماریهای واگیرو رعایت بهداشت از بهداشت دست شروع می شودلذا از همشهریان محترم خواهشمندیم  جهت عدم ابتلا به بیماریهای واگیر وزندگی بهتر وصرفه جویی در اقتصاد خانواده و اقتصاد کشورنکات زیر را رعایت فرمایند.

موقعیتهایی که باید دست با صابون  جامد یا مایع شسته شود.

  1. پس از اتمام کار و قبل خروج از محل کار

2-قبل از حضور دربیمارستان جهت ملاقات یا هر امر دیگری

3-قبل از خروج از بیمارستان در صورتیکه ملاقاتی یا همراه بیمار بوده اید دستهایتان را با محلول ضدعفونی کننده ی موجود در بخشها بدون استفاده از آب میتوانید ضدعفونی کنیدو در صورتیکه به دلیل غیر این امور مراجعه کرده اید با استفاده از آب و مایع صابون دستهایتان را بشورید.

4-بعد از دست زدن  به اشیایی که دست به دست در جامعه میچرخد مثل پول و اشیایی که به کرات دست افراد مختلف با آن اشیا تماس دارد مثل نرده پله ها،دستگیره ی درها و .....

5-قبل خوردن و آشامیدن حتما"دستها با صابون یا مایع صابون با روش صحیح شسته شود.

6- به هیچ وجه دست آلوده نباید با مخاطها در تماس باشد مثل وضعیت خاراندن گوش ،چشم ، بینی

7- قبل خروج از سرویس بهداشتی حتما" دستها شسته شود.

در ادامه به روش صحیح دست شستن توجه فرمایید.