آموزش
طریقه صحیح استفاده از اسپری

طریقه صحیح استفاده از اسپری

  1. از بیمار درخواست می کنیم چند نفس عمیق بکشد.
  2. اسپری را چند بار تکان می دهیم.
  3. اسپری را با فاصله 2 انگشتی از دهان بیمار قرار می دهیم.
  4. راه هوایی بینی را می بندیم.
  5. همزمان با دم عمیق بیمار اسپری را پاف می کنیم.
  6. 5 ثانیه صبر کرده پاف دوم را مانند پاف اول انجام می دهیم.
  7. اسپری بکلومتازون، سروتاید، سروفلو، سیم بیکورت و فلوتیکازون به دلیل داشتن کورتن بیمار را مستعد برفک دهان و مری می کند، لذا حتما بعد از استفاده از اسپری های حاوی کورتن، بیمار دهان خود را با آب بشوید.

نکته: بین دو اسپری مختلف 4 تا 5 دقیقه فاصله می دهیم.

نکته: چنانچه بیمار همکاری لازم جهت استفاده از اسپری دهانی نداشت، مخصوصا در افراد مسن، حتما از آسم یار استفاده کند.

در صورت استفاده از آسم یار حتما راه بینی را ببندد.