آموزش
قوانین و مقررات بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی
 • در راس ساعت و تاریخ مقرر جهت بستری در  مرکز حضور داشته باشید.
 • در صورتیکه باید ناشتا باشید 6 8 ساعت قبل از مراجعه هیچ چیزی  (غذا، مایعات، آب، ساندیس و رانی و ....) نخورید.
 • شب قبل از مراجعه حمام کنید و محل جراحی خود را در صورت لزوم شیو کنید و موارد از جمله چسب و داروهای محلی و... را تمیز نمایید.
 • هر گونه سابقه بیماری قبلی از جمله تشنج، صرع، فشارخون، دیابت، تیروئید، بیماری قلب و ... را حتما به پزشک معالج و پرستار بخش اطلاع دهید.
 • هرگونه سابقه حساسیت غذایی و یا دارویی و همچنین سایر موارد را حتما به پزشک معالج و پرستار بخش اطلاع دهید.
 • داروهایی را که قبلا  مصرف می نمایید حتما همراه داشته باشید.
 • هیچ گونه زیور آلات از جمله گوشواره، دستبند، ساعت، النگو، نگین داخل چشم، ناخن کاشته شدهو ... به همراه نداشته باشید.
 • دندان مصنوعی و وسایل فلزی، لنز چشمی و نگین های کاشته شده در بدنباید قبل از عمل خارج شود.
 • لاک ناخن را پاک کنید و در بیمارستان از لاک استفاده نکنید.
 • دفترچه بیمه خود را در زمان مراجعه همراه داشته باشید.
 • دستور بستری خود را در زمان مراجعه همراه خود داشته باشید.
 • جواب آزمایشات و گرافی های خود را همرا هداشته باشید.
 • درصورت داشتن بیمه تکمیلی حتما به منشی بخش اطلاع دهید.
 • در بیمارستان بهداشت فردی را به منظور پیشگیری از انتقال بیماری ها رعایت نمایید. مرثرترین و مهم ترین روش پیشگیری از انتقال بیماری ها، شستن دست قبل و بعد از خوردن و آشامیدن و دست شویی رفتن است.
 • قیم قانونی بیمار ( پدر برای فرزندان کوچکتر از 18 سال و پسر بزرگ برای افراد سالمند و ...) برای رضایت عمل حتما در مرکز حضور داشته باشد.  رضایت افراد دیگر ازجمله همسر و یا فرزند دختر مورد قبول نیست.
 • برگه هایی که جهت امضا و اثر انگشت داده می شود حتما مطالعه و سپس امضا و اثر انگشت نمایید.
 • داشتن همراه برای کودکان و افراد سالمند و ناتوان در صورت صلاحدید پرستار بخش است.
 • دستبندی که در پذیرش به شما داده می شود اطلاعات آن را کنترل نمایید و در صورت مغایرت به مسئول پذیرش اطلاع دهید و در تمام طول بستری در دست داشته باشید و باز نکنید.
 • در بدو ورود به بخش ساک بیمار به شما تحویل می شود که حداقل وسایل مورد نیاز در آن قرار داده شده است.
 • از کشیدن سیگار اکیدا خودداری نمایید. سیگار موجب تعویق درمان و عدم ترمیم زخم می شود.
 • مسئولیت وسایل شخصی با شماست. لطفا مراقب وسایل خود باشیدو تا حدامکان وسایل شخصی همراه نداشته باشید.