آموزش
مصرف داروهای گیاهی و سنتی

 
در مصرف گیاهان دارویی و داروهای طبیعی و سنتی باید به یاد داشته باشیم :

  • تجربیات مفید فردی و موردی دیگران در ارتباط با مصرف گیاهان دارویی و داروهای طبیعی و سنتی قابل تعمیم به سایرین نیست.
  • گیاهان دارویی بسته به نوع  خصوصیات اقلیمی ، محل رویش ، زمان برداشت ، نحوه خشک کردن ، شرایط نگهداری و... از کیفیت های متفاوتی برخوردار بوده و برخی از آنها به دلیل عدم کیفیت مطلوب قابل مصرف برای اهداف دارویی و درمانی نیستند.
  • بسیاری از اطلاعات نشر داده شده توسط افراد غیر متخصص در ارتباط با گیاهان دارویی و داروهای طبیعی و سنتی فاقد پایه و اساس علمی بوده و این فعالیت ها با اهداف سودجویانه و کسب درامد انجام می شود.
  • جهت درمان بیماری با روشهای طب ایرانی (سنتی) فقط  به متخصصین طب سنتی مراجعه فرمایید.

معاونت غذا و داروی قزوین /  اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل

تهیه و تنظیم : مهندس رامش مهرآیین