آموزش
راه اندازی کانال آموزشی کرونا ویروس دانشگاه علوم پزشکی

باسلام

به استحضار می رساند سایت مجازی برای تمام سوالات و فیلم های آموزشی و مطالب آموزشی در خصوص کرونا ویروس را علوم پزشکی راه اندازی کرده است همکاران هر گونه ابهام را از این سایت معتبر دریافت نمایید

ادرس سایت :

http://arman.vums.ac.ir/corona