آموزش
آزمون دوره غیر حضوری قلب سلیم آیت اله دستغیب
قابل توجه کلیه همکاران محترم
 به اطلاع می رساند آزمون دوره غیر حضوری قلب سلیم آیت اله دستغیب در روز دوشنبه تاریخ 99/05/27 از ساعت 10 الی 12 به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه آموزش کارکنان برگزار خواهد شد.